Passend onderwijs

Sommige kinderen en jongeren hebben extra hulp nodig op school. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden en moet het kind of de jongere naar een andere school. Dat kan ook een speciale school zijn. Alle kinderen en jongeren moeten onderwijs krijgen dat bij ze past, in de regio waar ze wonen. Dat heet passend onderwijs. Scholen moeten hier samen voor zorgen.

Ondersteuning

Scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat een kind hulp krijgt op school, of op een passende andere plek. Elke school geeft hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Dat is de basisondersteuning. Als een kind méér hulp nodig heeft dan regelt de school of het samenwerkingsverband die extra ondersteuning. In een samenwerkingsverband werken scholen van een bepaald gebied samen om te zorgen voor passend onderwijs. 

Samenwerkingsverbanden

De scholen in de regio Midden-Brabant werken samen in de onderstaande samenwerkingsverbanden.
Op de website van elk samenwerkingsverband vind je informatie over wat zij doen voor passend onderwijs:

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs