Onder de 18

De leerplichtwet moet ervoor zorgen dat alle kinderen naar school gaan. Door naar school te gaan kunnen kinderen kennis opdoen en zichzelf ontwikkelen, waardoor ze zelfstandig worden en een plek vinden in onze samenleving. Een schooldiploma helpt hierbij.

Onder de 18

Wat is leerplicht?

De leerplichtwet geldt voor alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen. De wet moet ervoor zorgen dat alle kinderen naar school gaan.

afbeelding Wat is leerplicht?